Beleggingsstrategieën

Bij beleggen is het vaak moeilijk om het hoofd koel te houden, er wordt dan vaak gehandeld op basis van emoties. Bij beleggen is het juist goed om planmatig te werk te gaan. Er wordt daarom vaak gebruik gemaakt van een beleggingsstrategie. Beleggingsstrategieën zijn methoden die beleggers gebruiken om hun doelstellingen gestructureerd te bereiken. Een beleggingsstrategie kan verschillende aspecten omvatten, zoals de selectie van beleggingsproducten, de timing van aankopen en verkopen, het beheersen van risico's en het behalen van rendementen. 

Beleggingsstrategieën

Verschillende beleggingsstrategieën 

Er zijn verschillende beleggingsstrategieën, en de keuze van een bepaalde strategie hangt af van de beleggingsdoelen, het risicoprofiel en de persoonlijke voorkeuren van een belegger. We zetten hieronder een aantal van de meest voorkomende beleggingsstrategieën op een rijtje:

Buy and hold

Buy and hold is een langetermijnstrategie waarbij beleggers beleggingen voor langere tijd aanhouden ongeacht korte termijn schommelingen in de markt. Het idee achter buy and hold is dat beleggers op de lange termijn hogere rendementen kunnen behalen door te profiteren van de groei van bedrijven en de economie als geheel. Over lange termijn halen aandelen doorgaans het hoogste rendement. Bovendien kan het behaalde rendement telkens weer geïnvesteerd worden waardoor je portefeuille verder groeit. 

Groeibeleggen

Groeibeleggen is een beleggingsstrategie waarbij beleggers op zoek gaan naar aandelen van bedrijven die in staat zijn om sneller te groeien dan de markt. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld een hoog groeipotentieel, een sterke productontwikkeling, een innovatieve technologie of een groot marktaandeel. 

Indexbeleggen

Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie waarbij beleggers proberen het rendement van een bepaalde beursindex te evenaren of te overtreffen. Dit wordt gedaan door te beleggen in een indexfonds of exchange-traded fund (ETF) dat de betreffende index volgt. Een indexfonds of ETF bestaat uit aandelen of obligaties van alle bedrijven in de betreffende index en is zo samengesteld dat het rendement van het fonds of ETF overeenkomt met het rendement van de index.  

Automatisch beleggen

Automatisch beleggen is een andere manier om je geld te laten beleggen zonder dat je er zelf veel tijd en aandacht aan hoeft te besteden. Bij automatisch beleggen wordt je beleggingsportefeuille automatisch samen gesteld en aangepast op basis van je beleggingsdoelstellingen en marktbewegingen, hierbij wordt doorgaans gebruik gemaakt van algoritmes. 

Vermogensbeheer

Je kan je beleggingen ook laten samenstellen en beheren door een professional. Dit gebeurt vaak d.m.v. een vermogensbeheerder, dit is een professionele belegger die je beleggingsportefeuille beheert en beleggingsbeslissingen voor je neemt op basis van je beleggingsdoelstellingen en risicoprofiel.

Monitoren en beoordelen

Het is belangrijk om te weten dat geen enkele beleggingsstrategie gegarandeerd succesvol is. Ook als je, je geld automatisch laat beleggen of laat beheren door professionals is het belangrijk je beleggingen goed te blijven monitoren en beoordelen. Zelfs de meest ervaren beleggers moeten hun beleggingsstrategie regelmatig aanpassen en veranderen zodat deze aan blijft sluiten bij veranderende marktomstandigheden en hun beleggingsdoelstellingen.  

Bekijk deze artikelen dan ook eens